Què és?

L’Homeopatia és el sistema medicamentari simple, dinàmic, curatiu i preventiu, que s’alça sobre el Principi de la similitud i de la seva inherent simplicitat.

Aplica el Principi de la similitud en cada cas individual de xacra; aplica, doncs, l’analogia sanativa que té la virtut de guarir en la terapèutica mèdica, i utilitza l’única Llei sanativa de la natura:
la Llei curativa per la semblança o Llei guaridora per l’analogia dels símptomes.

El seu eix epistemològic és el Principi de la similitud i la seva inherent simplicitat, i el seu eix antropològic és la unitat indissoluble de la vida i l’esperit.

Té per finalitat de tocar curativament (amb força curativa) el punt de la xacra de cada cas individual, a fi de llevar la desafinació dinàmica que pateix el seu esperit vital, la qual s’expressa per mitjà de símptomes, perquè la curació previsiblement certa en resulti.

És la concepció dinàmica, energètica, immaterial de l’emmalaltir i de la curació medicamentària.
Per aquest motiu, empra (similia similibus) només aquells remeis simples dinamitzats que coneix a fons per llur força d’ocasionar experimentalment en l’home sa símptomes propis i específics, i els administra en fines dosis.

Així doncs podem definir l’Homeopatia com :

«El sistema medicamentari simple que cura la desafinació dinàmica que pateix l’esperit vital amb fines dosis del remei dinamitzat capaç de causar experimentalment en l’home sa uns símptomes distintius màximament anàlogs als del cas individual.»

L’Homeopatia, la veritable Ciència i Art de curar, va ser descoberta el 1790 pel doctor Samuel Hahnemann (1755-1843), metge alemany, i la va donar a conèixer al món i la va fundar l’any 1796.

L’Homeopatia és el sistema medicamentari conceptualment més avançat de la Medicina!