Presentem «La raó de ser de la Visca l’Homeopatia!» a l’Acadèmia Medico Homeopàtica de Barcelona

Després que el passat 10 de juliol, el president de l’Acadèmia Medico Homeopàtica de Barcelona (AMHB), Josep Maria Clapers, ens convidés a una trobada «per concretar de cara al setembre, una reunió presencial a la seu de l’AMHB i/o online, per tractar les propostes que puguin sorgir per ambdues parts», l’encontre, finalment va tenir lloc el passat dimecres 4 d’octubre a la seu de l’Acadèmia entre ambdues juntes, representades, per part de l’AMHB, pel doctor Josep Maria Clapers, i pel vicepresident de l’entitat, el doctor Joan Vidal-Jové, i, per part nostra, pel cofundador de Visca l’Homeopatia!, el doctor Joaquim Nabona, i pel nostre president, Xavier Borràs.

En el transcurs d’aquesta reunió, la nostra associació va presentar la declaració «La raó de ser de la Visca l’Homeopatia!» (que podeu llegir més avall i/o descarregar-vos ), tant a l’AMHB com als representants de l’associació de pacients (ACPAUH) —que va ser convidada a la reunió per conveniència de l’Acadèmia–, posicionada en la confusió pseudohomeopatia-homeopatia, fomentada per la indústria farmacèutica homeopàtica.

Durant la trobada, tant el nostre president com el nostre cofundador, van explicar per què i amb quins objectius va néixer la nostra associació el 10 de setembre de 2016 com la primera i única associació de beneficiaris de la qualitat hahnemanniana de l’homeopatia fundada als països de parla catalana i com a reacció a la inexistència d’un discurs científic coherent i creïble per part de les associacions mèdiques homeopàtiques existents, que fos capaç de defensar i explicar la suprema cientificitat de l’homeopatia pura, tota simple, fundada el 1796 pel Dr. S. Hahnemann (1755-1843), i que fos capaç d’afrontar els severs atacs ideològics institucionals contra l’homeopatia a casa nostra, els quals, sota el pretext de la seva «inexistent» base científica, van arribar a desqualificar-la acadèmicament. Un exemple clar de la desídia de les entitats que diuen defensar l’homeopatia és la inacció davant la nefasta Llei del medicament, l’assassinat legal de l’homeopatia a tot Europa.

D’ara en endavant, segons ens van dir, l’Acadèmia tindrà cura d’enviar un escrit de la nostra associació a tots els seus socis metges, per manera puguin fer-la conèixer entre els seus pacients. L’AMHB també es va comprometre a fer un jornada de divulgació de la nostra Visca l’Homeopatia! pels voltants del Dia Internacional de l’Homeopatia (abril), en què es commemora el naixement de Samuel Hahnemann, en base al document i les condicions que els fem arribar. Totes dues propostes seran debatudes, decidides i anunciades, si escau, per la nostra Junta Directiva quan sigui el moment.

Des de l’AMHB, tant el president, Josep Maria Clapers, com el vicepresident, Joan Vidal-Jové, van defensar que l’Acadèmia és 100% unicista i que si són presents en alguns fòrums que no ho són del tot és, precisament, per a defensar l’homeopatia hahnemanniana i poder influir en el seu reconeixement. També, van constatar, que tot i la bancarrota econòmica amb què es van trobar al principi de fer-se càrrec de la Junta Directiva, de mica en mica se’n van sortint i constaten un lleu creixement de pacients entre els seus associats. En aquest sentit, des de l’associació de pacients ACPAUH van afirmar haver perdut gairebé el 6% de socis en els dos darrers anys, just al contrari que la Visca l’Homeopatia!, que aquest darrer any ha crescut exponencialment i més que haurà de créixer en la defensa de l’homeopatia pura hahnemanniana.

Us presentem, doncs, aquesta important declaració. [També, us la podeu descarregar des d’aquest vincle.]


La raó de ser de la Visca l’Homeopatia!

La Visca l’Homeopatia!, l’Associació Catalana per l’Homeopatia Unicista, va ser fundada el 10 de setembre de 2016. És la primera associació de beneficiaris de la qualitat hahnemanniana de l’Homeopatia fundada als països de parla catalana.

Sota l’impuls hahnemannià, ella va néixer com a reacció a la inexistència d’un discurs científic coherent i creïble per part de les associacions mèdiques homeopàtiques existents, que fos capaç de defensar i explicar la suprema cientificitat de l’homeopatia pura, tota simple, fundada el 1796 pel Dr. S. Hahnemann (1755-1843), i que fos capaç d’afrontar els severs atacs ideològics institucionals contra l’homeopatia a casa nostra, els quals, sota el pretext de la seva «inexistent» base científica, van arribar a desqualificar-la acadèmicament.

Així doncs, totalment independent de la indústria farmacèutica, i lliure i sobirana, el per a què i la raó de ser dela Visca l’Homeopatia! és:

 1. Esdevenir el nexe ferm de mutu suport, de trobada i d’unió dels molts individus i famílies que s’han beneficiat i es beneficien de l’homeopatia pura, tota simple, matriu de l’homeopatia unicista, i que, per haver-la experimentat positivament en si mateixos i en els seus, la coneixen i estimen per la seva summa vàlua guaridora i preventiva, això és, sanativa.
 2. Donar a conèixer l’obra científica-filosòfica-mèdica original, positivament revolucionària, del Dr. Hahnemann, particularment l’Òrganon de l’Art i Tècnica de Guarir (6a. ed., 1842).
 3. Reivindicar el dret inalienable de tota persona malalta a l’eficiència sanativa restablidora de la salut, que només l’homeopatia pura, tota simple, no patentable, fundada per Hahnemann, fa possible.
 4. Disseminar l’únic discurs capaç d’argumentar, defensar, ensenyar i explicar la suprema cientificitat de la Tècnica (ciència aplicada) de guarir, de manera previsiblement certa i màximament eficient, cada cas de malaltia individual (amb el benentès que la guarició sigui encara possible), coneguda com a homeopatia o homeopàtica. Basat en la científica simplesa, simple-sempre-similar, això és, en l’aplicació terapèutica individualitzada de la simplesa inherent al principi de la semblança (SiPS), la impressionant premissa epistemològica de l’existència, la llei suprema i la pedra filosofal del metge, aquest discurs ferm, innovador i versemblant és l’únic capaç de fer emmudir els detractors de l’homeopatia, i l’únic capaç de tocar i enfonsar el seu gran enemic.
 5. Denunciar i desemmascarar les forces ideològiques del capitalisme biomèdic-tecnocràtic en aliança amb els Estats, que exploten la inguaribilitat natural de la condició malaltissa humana, i que instiguen la gran ofensiva corporativa, farma-industrial, financera, governamental, institucional, legislativa, mediàtica, i pseudo-homeopàtica, en marxa des del 2005, contra l’homeopatia pura, tota simple, i el metges científics que la practiquen, l’única dissidència real existent. Una gran ofensiva per a perpetuar-se, sense opositors, en el poder, i seguir explotant, impunement i lucrativament, el contra-lògic, pseudo-benèfic, pseudo-científic, i pseudo-terapèutic dogma enantiopàtic (contraria contrariis), hegemònicament implementat en els sistemes sanitaris, d’efectivitat únicament pal·liativa transitòria; però, sempre i sense excepció, contraproduent i nociu, a mitjà i a llarg termini, per a la persona malalta així tractada.
  En aquest sentit, les forces ideològiques del capitalisme biomèdic-tecnocràtic, mitjançant el seu braç operatiu al si de «l’homeopatia», la farma-indústria homeopàtica, han reeixit a suplantar l’homeopatia per la pseudo-homeopatia, degradant-la científicament, i reduint-la a una mera «teràpia complementària», d’ordre inferior, inserida dins «la medicina integrativa», sempre subordinada al dogma enantiopàtic hegemònic.
  Com a espúria «homeopatia», tot servint-se d’una ambigua i equívoca similitud que tot ho justifica, escapçada de tota simplesa, i enmig de múltiples variables terapèutiques, és totalment incapaç de provar cap mena d’efectivitat, ni d’eficiència, ni d’aportar res al necessari perfeccionament de la Ciència aplicada de guarir fundada per Hahnemann.
  Tot això, perquè «l’homeopatia suplantada per la pseudo-homeopatia» pugui ser «justificadament» atacada pel paradigma biomèdic hegemònic; i perquè la Llei del medicament en vigor, amb el seu oximorònic articulat sobre «els medicaments homeopàtics», que corromp i nega sistemàticament l’aplicació terapèutica guaridora individualitzada de la SiPS, pugui «assassinar legalment» l’homeopatia. El més paradoxal, però, és que les forces ideològiques del capitalisme biomèdic-tecnocràtic han pogut reeixir en aquesta empresa gràcies a l’aquiescència de totes les associacions «homeopàtiques», mèdiques i de pacients, existents, la qual cosa posa ben de manifest el gravíssim problema epistemològic en què totes elles estan sumides.
 6. Esclarir la gran confusió pseudohomeopatia | homeopatia, mediàtica i social, existent, resultat de la subreptícia tasca duta a terme per les forces ideològiques del capitalisme biomèdic-tecnocràtic, per mitjà de la farma-indústria homeopàtica; i en la qual les associacions i federacions «homeopàtiques», mèdiques i de pacients, estan incoherentment, nèciament, pseudo-científicament, directament o indirectament, instal·lades i posicionades, tot traint l’homeopatia pura, tota simple, fundada per Hahnemann. És la conseqüència de la llarga negligència de l’estudi a fons de l’obra científica-mèdica, íntegra i original, del fundador de l’homeopatia, per a la seva ferma aplicació pràctica qualitativa. Aquesta malaurada realitat és ben palesa entre els qui han pretès eclipsar vanament la llum de la Visca l’Homeopatia!
 7. Conscienciar els metges homeòpates, els beneficiaris de l’homeopatia, els professionals de la sanitat, i, per extensió, els usuaris dels sistemes sanitaris, de la summa importància i transcendència de la SiPS, i particularment de la seva aplicació terapèutica individualitzada, com a simplesa homeopàtica. Conscienciar-los que són les forces ideològiques del capitalisme biomèdic-tecnocràtic les que estan impedint als estudiants i professionals de les ciències de la salut l’accés a la coneixença de la científica simplesa, simple·sempre·similar.Això és, conscienciar-los de la gran llacuna que ha existit en llur educació i formació universitària, i mèdica, la qual determina el biaix existent en llur cosmovisió, discurs i praxi. Labor de conscienciació, educativa, el fi últim de la qual és la deguda derogació del fraudulent i pseudo-científic articulat referent als «medicaments homeopàtics» de la Llei del medicament en vigor, redactada a conveniència dels vils interessos d’aquestes forces ideològiques, i aprovada per unanimitat per tots els grups polítics de l’arc parlamentari. Altrament, la Tècnica (ciència aplicada) de guarir, de manera previsiblement certa i màximament eficient, cada cas de malaltia individual, l’homeopàtica pura, tota simple, fundada per Hahnemann, seguirà estant «legalment» condemnada a desaparèixer, per la simple raó de no ser patentable, de no ser lucrativa, i sí ser realment guaridora!
 8. Ésser model i referent per a tota associació homeopàtica, mèdica i/o de pacients, i continuar essent capdavantera i pionera en la defensa de la causa de l’homeopatia pura, tota simple, mitjançant el discurs científic ferm, innovador, i veritable, que argumenta, ensenya i explica a la perfecció la suprema cientificitat de la Tècnica de guarir fundada per Hahnemann per al bé de la humanitat.

La científica simplesa: la nostra fermesa, la nostra llum!
Visca l’Homeopatia!


1 comentari a “Presentem «La raó de ser de la Visca l’Homeopatia!» a l’Acadèmia Medico Homeopàtica de Barcelona”

 1. Per a entendre la important dimensió pseudohomeopàtica de la Gran Ofensiva, en marxa des del 2005, contra l’Homeopatia pura, tota simple, fundada per Hahnemann, cal tenir ben present que les forces ideològiques del capitalisme biomèdic-tecnocràtic actuen en el si de l’homeopatia per mitjà de dos (2) braços operatius:

  1. Un braç operatiu, actiu des de fa dècades, és el de la indústria farmacèutica homeopàtica per al foment de la prescripció i del consum de “medicaments homeopàtics”, amb tot el que això implica de conflicte d’interessos, de corrupció i de degradació científica entre els metges que practiquen “l’homeopatia”. En aquest sentit, la indústria farmacèutica homeopàtica porta dècades fent “formació homeopàtica” a metges i a no metges, a la seva conveniència, això és, formació pseudo-homeopàtica, traint vilment l’obra científica-mèdica original del Dr. S. Hahnemann, perquè prescriguin i facin consumir “medicaments homeopàtics”, com a teràpia complementària, inserida dins “la medicina integrativa”, la línia consumista “verda” del capitalisme biomèdic-tecnocràtic, sempre subordinada al dogma enantiopàtic (contraria contrariis) hegemònicament implementat als sistemes sanitaris.

  2. L’altre braç operatiu, actiu des de fa pocs anys, és, ni més ni menys, el de les “associacions de pacients de l’homeopatia”, promogudes i fomentades per la indústria farmacèutica homeopàtica, i dependents d’aquesta.

  Talment la immensa majoria de societats mèdiques homeopàtiques, també “les associacions de pacients de l’homeopatia” estan instal·lades i posicionades en:

  a) la gran confusió pseudohomeopatia¦Homeopatia, perquè la pseudohomeopatia, basada en una similitud ambigua i equívoca que tot ho justifica, escapçada de la científica simplesa, suplanti l’Homeopatia, tot traint l’obra científica-mèdica original del Dr. S. Hahnemann, i l’Homeopatia pura, tota simple, que en resulta. D’aquesta manera, “la pseudohomeopatia suplantadora de l’Homeopatia” pot ser fàcilment i justificadament atacada, difamada, per part del paradigma biomèdic-tecnocràtic hegemònic i dels seus altaveus i guardians servils, institucionals i mediàtics. Cal tenir present que tot ordre inferior (en aquest cas, la pseudohomeopatia), més nombrós, sempre acaba absorbint, fagocitant i engolint un ordre superior (en aquest cas, l’Homeopatia pura, tota simple, matriu de l’Homeopatia unicista);

  b) en “l’homeopatia” com a “teràpia complementària” inserida dins “la medicina integrativa” supeditada al dogma enantiopàtic hegemònic; perquè mai cap principi actiu homeopàtic, enmig d’altres variables terapèutiques, pugui validar cap mena d’efectivitat, i menys d’eficiència, i perquè, així, mai cap metge “homeòpata” pugui aprendre res, ni aportar res al necessari perfeccionament de la Tècnica (ciència aplicada) de guarir fundada per Hahnemann;

  c) el model d’ésser humà “descoronat”, sense “corona”, sense esperit, reduït a la seva dimensió bio-material, propi del paradigma biomèdic hegemònic, i totalment aliè a la unitat indissoluble de vida i esperit de l’ésser humà, màxima expressió de la simplesa inherent al principi de la semblança (SiPS), sobre la qual, i per mitjà de la seva aplicació terapèutica individualitzada, s’alça l’Homeopatia pura, tota simple fundada per Hahnemann; i

  d) la defensa de la Llei del medicament en vigor i del seu articulat referent als “medicaments homeopàtics”, tal com li interessa al capitalisme biomèdic-tecnocràtic, això és, la defensa del suposat avantatge que la incorporació del “medicament homeopàtic” en la Llei del medicament ha representat per a “l’homeopatia”, tot creient que l’elevació de l’oxímoron “medicament homeopàtic” a categoria legal ha estat positiva per a “l’homeopatia”.

  Tot això és una expressió manifesta del gran i greu problema epistemològic [de coneixement], en el que estan sumides tant les associacions mèdiques homeopàtiques, com les “associacions de pacients de l’homeopatia”.

  Malauradament, les “associacions de pacients de l’homeopatia” han estat i estan assessorades per metges que no només desconeixen l’obra científica-filosòfica-mèdica, íntegra i original del Dr. S. Hahnemann, l’Homeopatia pura, tota simple, la Ciència aplicada de guarir, que s’alça sobre la SiPS, i la seva aplicació terapèutica individualitzada, sinó que la traeixen.

  Llurs dirigents tampoc són pas conscients de quin és el veritable Enemic de l’Homeopatia fundada per Hahnemann, ni de quina ha estat l’estratègia seguida per aquest per a reeixir en la seva vil empresa. Han caigut doncs en el parany ordit pel mateix capitalisme biomèdic-tecnocràtic.

  D’aquesta manera, contràriament a les aparences i paradoxalment, les “federacions i associacions de pacients de l’homeopatia”, inconscients i nècies, són també còmplices i instruments servils de la Gran Ofensiva contra la científica simplesa sanativa, això és, contra la SiPS i la seva aplicació terapèutica individualitzada, la Veritat guaridora, l’única Llei guaridora existent a la natura, la Tècnica (ciència aplicada) de guarir de manera previsiblement certa i màximament eficient cada cas de malaltia individual, l’Homeopatia pura, tota simple, fundada per Hahnemann, per al bé de la humanitat.

  Respon

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.