Què fem

Entre les activitats que vol promoure l’associació, cal destacar-ne les següents:

 • Desenvolupament d’un web dinàmic informatiu propi, òrgan de l’Associació, per a la difusió i transmissió de coneixença, i nexe de comunicació i veu dels Associats.
 • Presència activa en les xarxes socials.
 • Testimoniatge de l’efectivitat de l’Homeopatia a partir de casos individuals personals en la via certa de la guarició.
 • Aclariment de dubtes i resposta a preguntes freqüents sobre l’Homeopatia.
 • Publicació d’articles, entrevistes i notícies.
 • Actes de presentació i de divulgació de l’Homeopatia unicista arreu el territori.
 • Conferències públiques, a càrrec d’entesos.
 • Tallers especialitzats sobre temes d’interès exclusius per als associats.
 • Trobades periòdiques dels associats.
 • Foment de la traducció de qualitat al català de les obres originals de l’Homeopatia.
 • Impuls i reivindicació del dret de tot malalt a ser tractat de la manera més científica i sanativa, és a dir, guaridora certa, eficient i simple, possible.
 • Contribució activa al reconeixement del valor sanatiu, guaridor i preventiu, de l’Homeopatia unicista per part de les autoritats polítiques-sanitàries.
 • Promoció de Jornades científiques sobre el Principi de la similitud, l’Homeopatia, i la concepció dinàmica de la salut, l’emmalaltir i la guarició.
 • Relació amb altres Associacions de Pacients que compateixin els mateixos objectius.

L’ACHUVH és en tràmit de ser membre de la Federació Europea d’Associacions de Pacients de l’Homeopatia (EFHPA, www.efhpa.eu), amb seu a Brussel·les.

En queda exclòs tot ànim de lucre.