Testimoniatges

El testimoniatge de l’autoexperiència homeopàtica personal positiva

Els casos individuals de malaltia constitueixen l’àmbit de coneixement propi de l’Homeopatia. Milers de casos individuals únics de xacra/malaltia crònica han millorat, de manera certa, màximament eficient i simple, en llur nivell de competència immune i de salut, i s’han guarit o estan en la via de guarició certa després d’un simplex dinamitzat homeopàtic, una sola variable terapèutica simple dinamitzada homeopàtica, no patentable!, administrada, molts cops, després del fracàs d’altres anteriors, aparentment ben indicades, i també del placebo.

Malauradament, tot i llur gran significança clínica i gran valor epistèmic qualitatiu gairebé no es publiquen —ni com a «case reports», informes de casos— fins i tot en les revistes mèdiques homeopàtiques actuals, i l’epidemiologia clínica els relega a la franja baixa de la seva piràmide de l’evidència científica.

L’aprehensió impressiva  de l'(auto)experiència homeopàtica sanativa certa en cada cas individual únic, quan és un mateix el subjecte de l’experiència i de la coneixença adquirida que —amb materials de primera mà— en dóna testimoniatge veraç, té un valor científic, didàctic, epistèmic, exemplar i modèlic suprem.

La suma de casos individuals únics guarits homeopàticament de manera certa, eficient i simple per l’acció d’un simplex potenciat, constitueix una molt robusta evidència qualitativa de gran significança clínica, encara no prou reconeguda, de l’ efectivitat terapèutica i eficiència sanativa (guaridora i preventiva) de l’Homeopatia pura, tota simple.

Així doncs, l’Homeopatia pura, tota simple, hahnemanniana, unicista, el mètode científic medicamentari sanatiu que s’alça sobre la simplicitat inherent al Principi de la similitud i la seva Llei guaridora per l’analogia dels símptomes,

a) Satisfà plenament el dret de tot malalt a ser tractat de la manera més científica i sanativa possible, és a dir, guaridora certa, màximament eficient, previsible i simple.

b) Té en la significança clínica dels casos individuals únics tractats homeopàticament i en la via de la guarició certa el testimoniatge més didàctic i exemplar de la seva suprema cientificitat, efectivitat i eficiència sanativa.

És per això que cal que totes aquelles persones adultes que s’han beneficiat i s’estan beneficiant de l’homeopatia unicista aportin llur testimoniatge veraç de la seva autoexperiència homeopàtica positiva, de llur cas individual.

Més informació al document «Confutació del tòpic que “l’homeopatia és pseudociència”».