El no de l’Associació Catalana per l’Homeopatia Unicista, Visca l’Homeopatia!, al «Manifiesto a favor de la terapias complementarias:…»

Carta oberta a la comunitat científica i a la societat catalana

L’Associació Catalana per l’Homeoptia Unicista, Visca l’Homeopatia! (ACHUVH), la principal associació per a la defensa i la difusió de l’homeopatia existent a Catalunya, fundada el 10 de setembre de 2016, no subscriu pas el «Manifiesto a favor de las terapias complementarias: por el respeto a la libertad médica y a la de elección de los pacientes» (30.11.2018), signat per societats científiques, associacions de professionals de la salut i associacions de pacients afins a la farmaindústria homeopàtica.

Aquest «Manifiesto…» és la resposta de les corporacions mèdiques i associatives de la farmaindústria homeopàtica al «Plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias», amb especial referència a «l’homeopatia», presentat conjuntament pels ministeris de Ciència i Sanitat del Govern espanyol el passat 14 de novembre de 2018, la validesa científica del qual ja ha estat refutada.

L’ACHUVH reprova aquest «Manifiesto…», per les següents raons:

1. L’ACHUVH defensa i difon, des del testimoniatge de l’experiència personal dels casos individuals únics en la via de la guarició certa i la seva suprema cientificitat sanativa, la realitat de la veritat sanativa de l’homeopatia pura, tota simple, hahnemanniana. La veritat sanativa és la Llei guaridora per l’analogia dels símptomes (similia similibus curentur), l’única Llei guaridora existent a la natura, la qual s’alça sobre la simplicitat —la plena veritat— inherent al Principi sempitern de la similitud.

Per contra, el «Manifiesto…» no només falseja, nega i negligeix sistemàticament la veritat sanativa i la Llei guaridora per l’analogia dels símptomes, sinó que contínuament viola la seva deu, la simplicitat —la veritat— inherent al Principi sempitern de la similitud.

2. L’ACHUVH defensa i difon la vigència de l’obra científica, filosòfica i mèdica, íntegra i original, positivament revolucionària, del doctor S. Hahnemann (1755-1843), fundador i impulsor de l’homeopatia pura, tota simple, expressada en la seva màxima perfecció en la 6a edició de l’Òrganon de l’Art i Ciència de guarir (1842).

Per contra, el «Manifiesto…» la negligeix, la silencia i la traeix.

3. L’ACHUVH és l’única associació existent que sap explicar a la comunitat científica i a la societat catalana la diferència i distinció existent entre l’homeopatia pura, tota simple, hahnemannina, i la pseudohomeopatia. Denuncia així la gran confusió pseudohomeopatia|homeopatia, ideològica-social i corporativa, existent, fomentada per la farmaindústria homeopàtica.

Per contra, el discurs del «Manifiesto…» i el de les associacions «homeopàtiques» que el subscriuen està instal·lat i posicionat en la pseudohomeopatia (de compostos «homeopàtics»; consumista; pluralista; «complementària»; de la «medicina integrativa»;…), totalment dissociada i escapçada de la simplicitat inherent al Principi de la similitud, basada en una similitud ambigua i equívoca que tot ho justifica, i immersa en la més absoluta incertesa terapèutica, això és, l’acientificitat de les seves variables,.

4. L’ACHUVH és l’única associació existent que defensa i difon la suprema cientificitat sanativa de l’art i la ciència veritable de guarir, anomenat homeopatia, la ciència medicamentària que permet guarir cada cas individual de la manera més científica i sanativa possible, és a dir, guaridora, certa, i màximament eficient, previsible i simple. L’ACHUVH no només promou així el progrés de la ciència sinó també el dret fonamental de tot malalt a l’eficiència sanativa restablidora de la salut.

Per contra, el «Manifiesto…», redueix «l’homeopatia» a una «teràpia complementària» subsidiària sempre de l’acientificitat habitual de la terapèutica enantiopàtica (contraria contrariis) hegemònica, del tot ineficient sanativament. Infringeix així contínuament el mandat científic de la màxima certesa/simplicitat terapèutica en cada fase del tractament de cada cas individual.

5. L’ACHUVH és l’única associcació existent independent, totalment lliure de conflictes d’interessos amb la farmaindústria, per a la defensa i difusió de l’Homeopatia, que denuncia la llarga labor confusionària i corruptora subreptícia que duu a terme la farmaindústria homeopàtica en la seva pretensió de «redefinir les bases de l’homeopatia, en el pla doctrinal, científic i de formació» (sic) i poder, així, suplantar l’homeopatia per la pseudohomeopatia, perquè «l’homeopatia» —en realitat «la pseudohomeopatia que ha suplantat l’homeopatia»— pugui ser justificadament atacada i titllada de pseudociència i de pseudoteràpia per part del paradigma biomèdic hegemònic.

Per contra, el «Manifiesto…» i totes les corporacions «homeopàtiques» que el subscriuen tenen conflictes d’interessos amb la farmaindústria homeopàtica i, òbviament, manipulades per aquesta —i enlluernades per la seva pròpia pseudològica i pseudociència—, es brinden a col·laborar amb el «Gobierno central» (sic) (punt 4. del «Manifiesto…»), això és, amb l’aliança capitalisme biomèdic|estats, en la seva lluita contra les pseudociències!

En l’actual batalla ideològica per al relat científic en l’àmbit biomèdic, la coneixença de i la fidelitat a la veritat sanativa —la certesa/simplicitat sanativa—, tal com l’homeopatia pura, tota simple, ho ensenya, és per a l’ACHUVH l’element clau per al progrés de la medicina, com a art i ciència de guarir que ha de satisfer el dret fonamental de tot malalt a l’eficiència sanativa restablidora de la salut.

Altrament la suposada llibertat mèdica i la suposada llibertat d’elecció dels pacients pretesament argüida pel «Manifiesto…» és, en realitat, subjecció a la pseudològica de les forces ideològiques penetrants del capitalisme biomèdic, i a les seves «teràpies complementàries», és a dir, a la seva línia consumista «verda», anomenada «medicina integrativa», immersa en la més absoluta incertesa i ineficiència terapèutica de totes i cada una de les seves variables.

Amb aquests arguments l’ACHUVH no només no subscriu pas el contingut d’aquest «Manifiesto…», sinó que el reprova per ser totalment contrari a l’esperit, a la lògica i al progrés de la ciència.

Barcelona, 9 de desembre de 2018

Signat

La Junta Directiva de l’Associació Catalana per l’Homeopatia Unicista, Visca l’Homeopatia!

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.