Un cas de Covid-19 hospitalitzat resolt segons el principi de la similitud

El doctor Joaquim Naboba —membre de l’Associació Catalana per l’Homeopatia Unicista— sotmet a consideració de tota la comunitat científica un cas diganosticat de Covid-19 hospitalitzat. El pacient es va recuperar espectacularment de la seva síndrome respiratòria aguda severa a partir del moment en què va rebre un tractament fotodinàmic, altament individualitzat, indicat per a la seva síndrome.

Els casos clínics individuals únics així tractats són exemples prototípics de la simplicitat inherent al principi de la similitud. El seu valor científic i educatiu és innegable, en la mesura que estan ratificats pel testimoni del propi pacient, que es reprodueix en el report esmentat. Aquests casos, doncs, il·luminen la realitat de la força fotodinàmica individualitzada sanativa de la simplicitat, que restableix la integritat i optimitza l’eficiència de l’homeòrresi fotodinàmica immunitària individual.

Així doncs, el valor científic i educatiu de la significació clínica dels casos individuals únics —com el que s’analitza— és enorme, especialment si el seu tractament fotodinàmic és màximament individualitzat, és a dir, adequat a l’heterogeneïtat de cada cas, encara més si estan ratificats pel testimoni veraç del pacient.

El cas diagnosticat de Covid-19

Es aquest cas individual de dishomeòrresi infecciosa aguda (Covid-19) hospitalitzat, que requeria oxigenoteràpia i es trobava en el cinquè dia d’una pauta de tractament farmacològic, la recepció d’un simplex fotodinàmic individualitzat, indicat per a la seva particular sort de la síndrome de distrès respiratori agut, va marcar l’inici de la gran millora clínica del pacient, corroborada pel seu propi testimoni, els seus familiars i per la mateixa retirada, l’endemà, del tractament convencional.

El simplex fotodinàmic indicat per a aquest cas individual, per ser capaç de causar experimentalment en el subjecte sa uns símptomes distintius i propis màximament analògics als característics que presentava el malalt, va ser Ipecacuanha [Ipecacaunhae radix (Ph. Eur. I), Radix Ipecacuanhae; Cephaelis ipecacuanha A. Richard, de Brasil, pertanyent a l’ordre natural de les rubiàcies].

Un simple glòbul del nivell dinàmic 30 CH, en sec, sota la llengua —i tres preses líquides seqüenciades addicionals, segons la pauta indicada— van ser suficients per a l’espectacular canvi en l’estat del pacient.

També, és convenient de destacar l’absència física, en aquest cas, de metge prescriptor —del tractament fotodinàmic individualizat— davant o al costat del pacient. És un altre dels punts que justifica, igualment, la presentació del cas. Vol dir que la recepció per part del pacient del tractament fotodinàmic individualitzat no ha estat associada a cap contacte, a cap tipus de comunicació ni de relació personal metge prescriptor-pacient. Per tant, cal considerar que la seva influència sobre el curs evolutiu d’aquest cas agut, com a factor de confusió, va ser mínima o nul·la.

L’interès científic i educatiu de la presentació d’aquest cas de Covid-19 hospitalitzat tractat fotodinàmicament, individualitzadament, rau en la irrefutabilitat del testimoni veraç del pacient, que narra, amb materials de primera mà, la seva autoexperiència i la seva evolució, prèvia a, i a partir del moment de la recepció del simplex fotodinàmic individualitzat indicat per al seu cas.

Immune a l’estadística

És molt important de destacar, també, pel que fa a la identitat singular de qualsevol cas individual, que és resilientement immune als tractaments estadístics per a «la síntesi estadística de l’evidència». Això és així perquè la singularitat qualitativa dels casos individuals únics degudament tractats no s’hauria mai de diluir, dissimilar regressivament, homogeneïtzar en el si d’una mostra quantitativa.

Els casos individuals únics tractats individualitzadament, doncs, no estan subjectes a anàlisis estadístiques. Per aquesta raó, cap cas individual únic tractat qualitativament, és a dir, fotodinàmicament i individualitzadament, en la via de la curació certa, no pot ser negat estadísticament, numéricamente. La simplicitat és aliena als simulacres d’hiperrealitat.

La via, el mètode científic per accedir al coneixement de la realitat del curs i evolució clínica d’un cas individual únic, és aquell que ens acosta al màxim a la font primària objecte d’estudi i origen del material informatiu, a saber, l’experimentador sa/el pacient malalt. És a dir, al mateix subjecte de l'(auto)experiència i autor del testimoni veraç narrat amb materials de primera mà. Això té un valor científic, educatiu i epistemològic impressionant, suprem.

La força sanativa de la terapèutica fotodinàmica

Amb aquest cas s’il·lumina la realitat de la terapèutica etiològica, fotodinàmica, individualitzada, sanativa que guareix de la manera més certa, efectiva, eficient, segura i simple possible.

La força fotodinàmica individualitzada sanativa (curativa i preventiva) de la simplicitat possibilita el restabliment de la integritat i l’optimització de l’eficiència de l’homeòrresi fotodinàmica immunitària individual.

La terapèutica fotodinàmica individualitzada és la concepció mèdica més avançada i positivament revolucionària de tractament etiològic de les disfuncions homeorrèsiques fotoinmunitàries cròniques, latents o patents, individuals, i de les seves exacerbacions infeccioses agudes.

La terapèutica fotodinàmica individualitzada, que s’alça sobre la simplicitat inherent al principi de la similitud, hauria d’estar implementada com a terapèutica mèdica de base en l’atenció primària, perquè satisfà plenament el dret de tota persona, si és malalta, a l’eficiència sanativa restablidora de la salut.

Els factors de confusió, les interaccions mil, la incertesa farmacodinàmica i pronòstica, la ineficiència terapèutica i la inadequació a cada cas individual, és a dir, la no individualització, són els trets de l’acientificitat sistemètica pròpia dels actuals contralògics estàndards farmacoterapèutics materials, que molt lamentablement sumeixen la medicina i les seves pautes de tractament farmacològic experimental —ab usu in morbis— a les palpentes i a la iatrogènia flagrant.

___________________________________________________________

Podeu descarregar-vos el document en aquests vincles:

  • Nabona, Joaquim. (2020). Caso de COVID-19 Hospitalizado. Tratamiento Fotodinámico Individualizado. El Testimonio del Paciente. 10.13140/RG.2.2.21658.26565. [En castellà.]
  • Nabona, Joaquim. (2020). Successful Outcome of COVID-19-associated ARDS with Highly Individualized Photodynamic Therapy.. 10.13140/RG.2.2.14725.78561. [En anglès.]

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.